TCGA data for Esophagus-Stomach Cancers (TCGA, Nature 2017)
TCGA data for Esophagus-Stomach Cancers (TCGA, Nature 2017)
TCGA data for Esophagus-Stomach Cancers.  PubMed
loading
loading
loading

data Gene Cytoband Gene size (Nucleotides) # Mutations # Mutations / Nucleotide Mutsig Q-value