Uterine Carcinosarcoma (Johns Hopkins University, Nat Commun 2014)
Uterine Carcinosarcoma (Johns Hopkins University, Nat Commun 2014)
Whole exome sequencing (WXS) of 22 uterine carcinosarcoma/uterine malignant mixed Mullerian (UCS) tumors.  PubMed
loading
loading
loading

data Gene Cytoband Gene size (Nucleotides) # Mutations # Mutations / Nucleotide Mutsig Q-value